Nieuwsbericht, 13 oktober 2014
Reactie Beheerder op artikel Het Financieele Dagblad: “Reclame voor beleggingsfonds Meewind opnieuw misleidend”.

Wij betreuren het dat, ondanks grondige compliance, er een klacht is binnen gekomen bij de Reclame Code Commissie met betrekking tot één van onze televisiecommercials.

Het College heeft twee punten ter discussie gesteld. In eerste plaats betreft het de vraag of de uiting “beperkt risico” misleidend is met betrekking tot het risico dat verbonden is aan deelname van het aangeboden product te weten subfonds Zeewind 1. Daarnaast is het de vraag of het door ons genoemde 7-10% rendement voldoende aannemelijk is.

Meewind was ten tijde van de klacht verplicht om de AFM risicometer weer te geven. Volgens door AFM getoetste en correct bevonden risicometer was er sprake van een “klein risico” overeenkomstig met categorie 2. Naast de risicometer mocht Meewind in haar reclame uitingen geen mededelingen doen die in enige mate de suggestie wekken of versterken dat er sprake is van een product met een klein risico. In de televisiecommercial verschijnt in beeld de leesbare mededeling “beperkt risico”. Dit kan als misleidend worden geacht.

Het resterende geschilpunt betreft de vraag of bij deelname aan het subfonds Zeewind 1 een rendement van 7 tot 10% per jaar kan worden verwacht. Deze prognose cijfers en onderliggende gegevens zijn ontleend aan de exploitatiemodellen die opgesteld zijn door financierende banken van het windpark. Op deze informatie rust een geheimhoudingsplicht. Wij hebben de geïntimeerde gevraagd alvorens de informatie ter beschikking te stellen een geheimhoudingsplicht te tekenen. Deze heeft dit echter geweigerd. Mede door het niet ter beschikking kunnen stellen van cruciale informatie hebben wij de stelling dat het voorgespiegelde rendement te hoog is onvoldoende kunnen weerspreken.

Wij zullen deze reclame niet meer gebruiken in onze reclame uitingen. Het verwachte rendement van fonds Zeewind 1 blijft ongewijzigd. Wel zullen wij blijven werken aan onze missie: een 100 procent duurzame energieproductie in Nederland.

Wij zijn door het FD niet in de gelegenheid gesteld te reageren op het artikel, vandaar deze reactie.

Lees het originele artikel op: fd.nl

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022
Website Security Test