Nieuwsbericht, 18 maart 2019
Meewind gaat weer voor wind op zee
Meewind gaat weer voor wind op zee

Na onze Belgische windparken gaat Meewind voor een nieuw offshore windpark. Dit keer in de Nederlandse Noordzee. Met een consortium doen we mee aan de tender voor offshore windparken Hollandse Kust Zuid 3 en 4. De uitslag van de aanbesteding volgt naar verwachting in juni. Als ons consortium wint, start ons Fonds Hollandse Kust direct met het uitgeven van participaties.

Meewind is ruim tien jaar geleden opgericht met één doel: samen met particuliere beleggers de energietransitie versnellen. Het voornaamste middel: het bouwen van windparken op zee. Na het realiseren van onze Belgische windparken op zee is het stil geweest. Achter de schermen zijn we druk bezig geweest, maar feit is dat Nederland de laatste jaren behoorlijk heeft achtergelopen wat betreft de ontwikkeling van windparken op zee. Nu de versnelling door de overheid erin zit, richt Meewind haar pijlen op een nieuw offshore windpark.

Sterk consortium
Meewind neemt deel in een consortium. Gezamenlijk doen wij mee aan de aanbesteding voor offshore windparken Hollandse Kust Zuid 3 en 4, uitgeschreven door de Nederlandse overheid. Bij een positieve uitslag start ons Fonds Hollandse Kust meteen met de uitgifte van participaties, waarvoor de voorinschrijving inmiddels is gestart (zie onderaan).

1 miljoen huishoudens
De windparken Hollandse Kust Zuid 3 en 4 worden ongeveer twintig kilometer voor de kust van Den Haag gebouwd. De parken, die naar verwachting in 2023 in gebruik worden genomen, krijgen een vermogen van 760 megawatt. Omgerekend gaan de turbines net zoveel stroom produceren als 1 miljoen huishoudens per jaar verbruiken.

Duurzame doelstelling
De windparken zijn onderdeel van de plannen voor vijf grote zones met windturbines voor de Hollandse en Zeeuwse kust. Hierdoor moet het totale vermogen van Nederlandse offshore windparken groeien naar 4,5 gigawatt in 2023 – en 11,5 gigawatt in 2030. Windparken op zee zijn een belangrijk onderdeel van de doelstelling voor 2023 om 16% van alle energie uit duurzame bronnen te halen. Meewind draagt hier – via burgerparticipatie – graag aan bij.

Meld u aan voor updates omtrent de aanbesteding

 

Update 10 juli 2019: Meewind verliest tender: gemiste kans voor burgerparticipatie in offshore wind

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2021
Website Security Test