Energie Transitiefonds geopend voor participatie

Het Energie Transitiefonds investeert in ondernemingen voor de productie, distributie, exploitatie en opslag van duurzame energie. Het fonds maakt impact met technieken en ontwikkelingen die voor ons bestaande Groenfonds Regionaal Duurzaam uitgesloten zijn. Dit biedt interessante mogelijkheid om bijvoorbeeld projecten op het gebied van opslag en distributie te financieren.

De eerste investeringen bestaan uit een indirect belang in groene energieleverancier Greenchoice. Greenchoice heeft na de overname van Qurrent ruim 500.000 klanten en investeert samen met haar partners actief in de bouw van windmolens en andere hernieuwbare energie projecten.

Hiernaast wordt werkkapitaal voor partner OrangeGas beschikbaar gesteld, voor grootschalige uitrol van groengastankstations in Nederland, Duitsland en Zweden.

U kunt participeren in het Energie Transitiefonds vanaf € 1.030,-
met een verwacht rendement van 6 tot 7%.

Meer informatie over Energie Transitiefonds Ik wil participeren in Energie Transitiefonds

Wij zijn al sinds 2007 actief in de verduurzaming van energieproductie. Willem Smelik, bestuurder Meewind: “Er is een nieuwe groep duurzame beleggers; ze worden niet geleid door plichtsbesef of schuldgevoel, maar door de kansen die schone energie, digitalisering en innovatie bieden. Een beweging die je wereldwijd ziet: We nemen afscheid van een fossiel-gedreven economie en omarmen niet alleen een mooiere, maar ook een betere wereld. Ook economisch. Dat optimisme is de basis van onze ambitie.”

Veelgestelde vragen

Het rendement van het Energie Transitiefonds is naar verwachting 6 tot 7% per jaar. Hierin zijn de lopende fondskosten van 1,7% verwerkt. De emissiekosten van 3% bij instap en de administratiekosten van € 25,- bij verkoop van participaties zijn hier niet in meegenomen. Deze zijn immers afhankelijk van de duur en omvang van de individuele participatie.

Bij verstrekken van achtergestelde leningen:
De uitkeringen aan het Fonds bestaan uit rente en aflossingen. De looptijd van de prognose is tenminste gelijk aan de looptijd van de lening. De vastgelegde rente- en aflossingsbetalingen vormen de basis voor de rendementsberekening. De netto contante waarde van de inleg ten opzichte van de uitkeringen dient altijd positief te zijn, bij het hanteren van een verdisconteringswaarde van minimaal 8,7%.

Bij participatie in de aandelen:
Rendement op aandelen bestaat uit dividend en waardevermeerdering door reservering van winst. De duur van de gekozen prognoseperiode is afhankelijk van de investering. De netto contante waarde van de inleg ten opzichte van de dividenduitkeringen en restwaarde dient altijd positief te zijn, bij het hanteren van een verdisconteringswaarde van minimaal 8,7%.

Het Fonds maakt zijn eigen prognose conform de rendementsberekening zoals hierboven beschreven. De prognose is gebaseerd op gegevens aangeleverd door het bedrijf waarin geïnvesteerd wordt, gecombineerd met gesprekken door het fondsmanagement met het management van het betreffende bedrijf. Voordat de transactie wordt verricht wordt de door het bedrijf aangeleverde informatie getoetst middels een due diligence onderzoek.

Het Energie Transitiefonds is per 7 december 2018 geopend met een looptijd van 20 jaar. Deze looptijd kan, met twee derde meerderheid van de stemmen, maximaal 3 keer met 5 jaar verlengd worden.

De closed-end structuur zorgt voor extra stabiliteit van het fonds. De structuur wijkt op een aantal punten af van de fondsen die Meewind eerder heeft geopend:

  • Een absoluut maximum van 250.000 participaties kan uitgegeven worden.
  • Participaties zijn niet onderling overdraagbaar: er kunnen uitsluitend participaties van het fonds gekocht worden en bij uitstap kunnen participaties alleen aan het fonds zelf verkocht worden.
  • Het fonds is aangegaan voor een maximum van 35 jaar: 20 jaar bij introductie en maximaal 3 keer met 5 jaar te verlengen.
  • Verkoop van participaties – aan het fonds – is uitsluitend mogelijk indien de liquiditeit van het fonds dit toelaat. De beheerder wil dat participanten zo veel en vaak mogelijk uit het fonds kunnen stappen maar kan niet garanderen dat dit elk kwartaal mogelijk zal zijn.

Ja, het Energie Transitiefonds biedt participanten 4x per jaar de mogelijkheid participaties aan het fonds ter verkoop aan te bieden.

Echter, uitsluitend als de liquiditeit van het fonds het toelaat zullen de ter verkoop aangeboden participaties door het fonds ingekocht worden.

Verkoopopdrachten worden in volgorde van ontvangst in behandeling genomen.

Participatie in het Energie Transitiefonds maakt onderdeel uit van het persoonlijk vermogen in Box 3. Jaarlijks in de maand februari wordt dit gerapporteerd aan de Belastingdienst en worden instructief voor de belastingopgaaf verstrekt.

Het Energie Transitiefonds zal beleggen in duurzame energiebedrijven en -projecten. Hierbij wordt gekeken naar productie, opslag, levering, distributie van duurzame energie en verduurzaming van energiegebruik. In eerste instantie zal het fonds een indirect belang in energieleverancier Greenchoice nemen en de uitrol van groengastankstations van OrangeGas in Duitsland, Zweden en Nederland financieren.

Niet gevonden wat u zocht?

Stuur een e-mail naar info@meewind.nl of gebruik ons online contactformulier.

Adresgegevens

Meewind
Kruisweg 22-24
2011 LC Haarlem


088 633 94 63
ma - vr 9:00 - 17:00

Documenten en formulieren

Bent u op zoek naar een document of formulier?
Kijk dan op de pagina met alle downloads, per fonds weergegeven.

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2019
Website Security Test