Energie Transitiefonds: groen en rendabel

Energie Transitiefonds helpt Nederland groener maken. Op een heldere en rendabele manier. Doet u mee? Participeren in dit fonds van Meewind kan vanaf € 250,-. Het verwachte rendement is 6 tot 7%.

Energie Transitiefonds investeert in Greenchoice . Dit is de grootste écht groene energieleverancier van Nederland, met ruim 550.000 klanten. Om meer impact te kunnen maken, produceert Greenchoice steeds meer ‘eigen’ groene energie. Duurzaam en dichtbij verwekt. Gewoon hier, in Nederland.

Dankzij de investering van Energie Transitiefonds kan Greenchoice meer groene energieprojecten ontwikkelen, bouwen en exploiteren. Van productie tot opslag en besparing.

Greenchoice is een vertrouwde partner, al sinds de oprichting van Meewind in 2007. Samen kunnen we nieuwe stappen zetten, op weg naar een 100% duurzaam Nederland.

Meer informatie over Energie Transitiefonds Ik wil participeren in Energie Transitiefonds

Wij zijn al sinds 2007 actief in de verduurzaming van energieproductie. Willem Smelik, bestuurder Meewind: “Er is een nieuwe groep duurzame beleggers; ze worden niet geleid door plichtsbesef of schuldgevoel, maar door de kansen die schone energie, digitalisering en innovatie bieden. Een beweging die je wereldwijd ziet: We nemen afscheid van een fossiel-gedreven economie en omarmen niet alleen een mooiere, maar ook een betere wereld. Ook economisch. Dat optimisme is de basis van onze ambitie.”

Veelgestelde vragen

Het rendement van Energie Transitiefonds is naar verwachting 6 tot 7% per jaar. Hierin zijn de lopende fondskosten van 1,7% verwerkt. De emissiekosten van 3% bij instap en de administratiekosten van € 25,- bij verkoop van participaties zijn hier niet in meegenomen. Deze zijn immers afhankelijk van de duur en omvang van de individuele participatie.

Bij verstrekken van achtergestelde leningen:
De uitkeringen aan het Fonds bestaan uit rente en aflossingen. De looptijd van de prognose is tenminste gelijk aan de looptijd van de lening. De vastgelegde rente- en aflossingsbetalingen vormen de basis voor de rendementsberekening. De netto contante waarde van de inleg ten opzichte van de uitkeringen dient altijd positief te zijn, bij het hanteren van een verdisconteringswaarde van minimaal 8,7%.

Bij participatie in de aandelen:
Rendement op aandelen bestaat uit dividend en waardevermeerdering door reservering van winst. De duur van de gekozen prognoseperiode is afhankelijk van de investering. De netto contante waarde van de inleg ten opzichte van de dividenduitkeringen en restwaarde dient altijd positief te zijn, bij het hanteren van een verdisconteringswaarde van minimaal 8,7%.

Het Fonds maakt zijn eigen prognose conform de rendementsberekening zoals hierboven beschreven. De prognose is gebaseerd op gegevens aangeleverd door het bedrijf waarin geïnvesteerd wordt, gecombineerd met gesprekken door het fondsmanagement met het management van het betreffende bedrijf. Voordat de transactie wordt verricht wordt de door het bedrijf aangeleverde informatie getoetst middels een due diligence onderzoek.

Energie Transitiefonds is per 7 december 2018 geopend met een looptijd van 20 jaar. Deze looptijd kan, met twee derde meerderheid van de stemmen, maximaal 3 keer met 5 jaar verlengd worden.

De closed-end structuur zorgt voor extra stabiliteit van het fonds. De structuur wijkt op een aantal punten af van de fondsen die Meewind eerder heeft geopend:

  • Een absoluut maximum van 250.000 participaties kan uitgegeven worden.
  • Participaties zijn niet onderling overdraagbaar: er kunnen uitsluitend participaties van het fonds gekocht worden en bij uitstap kunnen participaties alleen aan het fonds zelf verkocht worden.
  • Het fonds is aangegaan voor een maximum van 35 jaar: 20 jaar bij introductie en maximaal 3 keer met 5 jaar te verlengen.
  • Verkoop van participaties – aan het fonds – is uitsluitend mogelijk indien de liquiditeit van het fonds dit toelaat. De beheerder wil dat participanten zo veel en vaak mogelijk uit het fonds kunnen stappen maar kan niet garanderen dat dit elk kwartaal mogelijk zal zijn.

Ja, Energie Transitiefonds biedt participanten 4x per jaar de mogelijkheid participaties aan het fonds ter verkoop aan te bieden.

Echter, uitsluitend als de liquiditeit van het fonds het toelaat zullen de ter verkoop aangeboden participaties door het fonds ingekocht worden.

Verkoopopdrachten worden in volgorde van ontvangst in behandeling genomen.

Participatie in Energie Transitiefonds maakt onderdeel uit van het persoonlijk vermogen in Box 3. Jaarlijks in de maand februari wordt dit gerapporteerd aan de Belastingdienst en worden instructief voor de belastingopgaaf verstrekt.

Energie Transitiefonds belegt in duurzaam energiebedrijf Greenchoice en haar projecten. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar levering en productie van duurzame energie. Waar mogelijk zal de productie gecombineerd kunnen worden met tijdelijke opslag van de duurzaam geproduceerde energie. Daarnaast vallen projecten voor verduurzaming van energiegebruik bij consumenten binnen het domein van Energie Transitiefonds. De eerste belegging van het fonds bestaat uit een indirect belang in energieleverancier Greenchoice.

Niet gevonden wat u zocht?

Stuur een e-mail naar info@meewind.nl of gebruik ons online contactformulier.

Adresgegevens

Meewind
Kruisweg 22-24
2011 LC Haarlem


088 633 94 63
ma - vr 9:00 - 17:00

Documenten en formulieren

Bent u op zoek naar een document of formulier?
Kijk dan op de pagina met alle downloads, per fonds weergegeven.

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2019
Website Security Test