Nieuwsbericht, 21 oktober 2019
Groen beleggen: wat wordt uw voordeel in 2020?
Groen beleggen: wat wordt uw voordeel in 2020?

Groen beleggen draagt bij aan de verduurzaming van Nederland. Als groene belegger kunt u bovendien aanspraak maken op een interessant belastingvoordeel. Wilt u in 2020 profiteren van dit fiscale voordeel? Zorg dan dat u uiterlijk 31 december 2019 uw participatie in Groenfonds Regionaal Duurzaam heeft afgerond. Of liever nog eerder.

Waarom? En wat houdt de vrijstelling in 2020 in? We praten u graag bij.

Wat is groen beleggen?
De overheid vindt het belangrijk dat mensen kunnen investeren in een duurzaam Nederland. Om dat te stimuleren heeft de overheid een aantal fiscale groenfondsen erkend. Investeert u als particuliere belegger in zo’n groenfonds? Dan kunt u aanspraak maken op een belastingvoordeel.

Kan ik bij Meewind groen beleggen?
Jazeker. Groenfonds Regionaal Duurzaam is door de overheid officieel erkend als groenfonds. Belegt u in dit fonds van Meewind? Dan kunt u als groene belegger aanspraak maken op genoemd belastingvoordeel. Bekijk hier de prestaties van het fonds.

Hoeveel bedraagt mijn voordeel in 2020?
Omstreeks Prinsjesdag worden jaarlijks de nieuwe belastingtarieven en eventuele vrijstellingen bekendgemaakt. In 2020 wordt het hoogste belastingtarief over vermogen in Box 3 verlaagd. Daardoor bedraagt het maximale fiscale voordeel op groen beleggen niet meer 2,38%, maar 2,30%. Een overzicht van de tarieven en de maximaal vrijgestelde bedragen in 2020 vindt u op meewind.nl/groen-beleggen.

Hoe kan ik in 2020 aanspraak maken op dit voordeel?
De Belastingdienst peilt uw vermogen elk jaar op 1 januari. Wilt u het belastingvoordeel voor groen beleggen meenemen bij uw aangifte inkomstenbelasting over 2020? Dan is het van belang dat uw belegging uiterlijk 31 december 2019 is afgerond.

Om te profiteren van het belastingvoordeel in 2020 moet ik dus uiterlijk 31 december 2019 participeren in Groenfonds Regionaal Duurzaam?
Let op: de datum van 31 december is de deadline die geldt voor de Belastingdienst. Wilt u echter zeker zijn van deelname in ons groenfonds? Dan kan het verstandig zijn om niet tot het laatste moment te wachten. De afgelopen jaren kende Groenfonds Regionaal Duurzaam namelijk een grote toestroom van nieuwe participanten in de laatste maanden van het jaar. Door de grote vraag naar groene beleggingen hebben wij zowel in 2017 als in 2018 het fonds tegen het einde van het jaar moeten sluiten voor nieuwe participanten. Ook andere fondsen met de fiscale groenstatus waren de afgelopen jaren tegen het einde van het jaar gesloten. Tijdige participatie is dus aan te bevelen.

Wanneer geeft Groenfonds Regionaal Duurzaam de participaties uit?
Om zeker te stellen dat beleggingen in Groenfonds Regionaal Duurzaam op de peildatum (1 januari) actief zijn, geeft Meewind de participaties jaarlijks uit op 31 december. Meewind doet dit dus niet op de – voor onze andere fondsen – gebruikelijke datum van 1 januari.

Lees meer over Groen beleggen Ja, ik wil groen beleggen en profiteren van belastingvoordeel

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022
Website Security Test