Energie Transitiefonds

6,59%* *historisch rendement

Risicoindicator Energie Transitiefonds
 • Dit fonds investeert in bedrijven die voorlopen met duurzame energieoplossingen
 • Dit fonds investeert momenteel in Greenchoice en Leap24
Intrinsieke waarde (30-04-2024): € 1.455,3145 | (+0,4371%)

Met het Energie Transitiefonds investeren we nu in twee bedrijven die slimme en duurzame energieoplossingen creëren: Leap24, het innovatieve bedrijf dat een netwerk van snellaadstations voor bestel- en vrachtverkeer bouwt. En Energie Concurrent, houder van 70 procent van de aandelen van duurzame energieleverancier Greenchoice en ontwikkelaar van grootschalige zonprojecten KiesZon.

* Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden, daar leest u hier meer over.

Vooroplopen in duurzame energieoplossingen

Greenchoice met ruim 600.000 klanten is de grootste 100% groene energieleverancier. KiesZon heeft ruim 265 duurzame energiecentrales gebouwd.

Leap24 legt in hoog tempo een basisnetwerk van goed bereikbare snellaadstations in Nederland en Noordwest Europa aan voor de transportsector. U kent hen wellicht van de groen/gele laadstations.

Door te investeren in ons Energie Transitiefonds helpt u deze twee bedrijven hun groene energieoplossingen mogelijk te maken. Doet u mee?

Laat je geld hard en duurzaam werken.

Beleg in slimme, duurzame energie-oplossingen. Dat is dubbel voordeel. Voor jezelf en de aarde. Doe ook mee.

Doe mee vóór 1 juni

Voor nu en straks

Eerder stoppen met werken, uw hypotheek aflossen, een spaarpotje voor de kinderen of een aanvulling op uw pensioen? Door (maandelijks) te participeren in het Energie Transitiefonds geeft u uw geld meer waarde. U versnelt ondertussen de energietransitie en laat u de wereld meedelen in de winst.

Uw keuze

U kunt eenmalig beleggen, maar ook starten met een maandelijkse storting. U kunt desgewenst ook uw kinderen of kleinkinderen belastingvrij een gezond rendement plus een gezonde toekomst schenken!

Risico’s

Belegt u in het Energie Transitiefonds, dan belegt u in een fonds dat investeert in twee duurzame bedrijven. Deze focus biedt kansen, maar het is belangrijk om te weten dat als het ene bedrijf minder positieve resultaten behaalt, dit invloed kan hebben op het gehele fonds.

De belangrijkste risico’s die van toepassing zijn op deze belegging: het liquiditeitsrisico, duurzaamheidsrisico en kredietrisico. Lees hier meer over onderaan deze pagina en in het prospectus. Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg (deels) verliezen.

Al sinds 2019

Het Fonds is op 1 januari 2019 opgericht met een initiële looptijd van 20 jaar. Gedurende deze periode heeft u de flexibiliteit om elk kwartaal een verkoopverzoek in te dienen en ervoor te kiezen om kosteloos (een deel van) uw investering in contanten te laten uitkeren tegen de dan actuele waarde. Om deze contante uitkeringen te faciliteren, houdt het fonds een bedrag aan liquide middelen aan. Belangrijk om te weten is dat het Energie Transitiefonds een closed-end fonds is. Dit betekent dat het niet verplicht is om bij onvoldoende liquide middelen in te kopen.

Alles op een rij over ons Energie Transitiefonds

Van ons beleggingsbeleid tot de rol van snelladen in de energietransitie.

Bekijk de Nadere Toelichting

100% up to date

Overweegt u in te stappen in het Energie Transitiefonds, leest u zich dan goed in. De belangrijkste zaken op een rijtje:

 • Het Prospectus
  Hierin leest u in meest uitgebreide vorm alle relevante informatie over het fonds. Wat is de financiële situatie, wat zijn de risico’s en de kenmerken van het fonds etc.

 • Het Essentiële Informatiedocument
  Hierin staat bondig op een rij waarvoor het fonds is opgericht, wat de risico’s zijn, de kosten en het rendement. Zo kunt u het eenvoudig vergelijken met andere beleggingsproducten.

 • Onze kwartaalupdates
  Ieder kwartaal zetten we alle ontwikkelingen van het fonds en de projecten op een rij in een kwartaalupdate. Aangevuld met nieuws uit de duurzame energiemarkt en bij Meewind zelf.

 • Jaarlijkse participantenvergadering
  Ieder jaar praten we onze deelnemers bij op alle ontwikkelingen en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. De laatste keer was in januari 2024. U kunt de presentatie terugkijken via de link hierboven.

100% duurzaam

Het Energie Transitie Fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling. Daarmee wordt het officieel geclassificeerd als een “artikel 9 fonds”. Dat betekent dat het minimumaandeel van ecologische, duurzame beleggingen binnen het fonds 100% moet zijn. Hoe we dat waarborgen leest u in het duurzaamheid-statement.


Ontmoet de mensen achter onze projecten

“Iedereen zei dat het niet kon, maar we hebben het wel gedaan!”

– CEO van Leap24 Pelle Schlichting

“De energietransitie moet voor én van iedereen zijn. Zo doen we dat.”

– CEO van Greenchoice Coen de Ruiter


Meer lezen over:

Beleggen bij Meewind in het Energie Transitiefonds is makkelijk.

Maak via mijn.meewind.nl een account aan…

In deze veilige, online omgeving ziet u op elk gewenst moment de status van uw belegging. U kunt hier eenvoudig bijstorten, verkopen of starten met maandbeleggen.

… en beleg

Via mijn.meewind.nl stort u uw bijdrage met iDEAL of een bankoverschrijving in het Energie Transitiefonds. Staat uw geld op de rekening van het fonds? Dan wordt het bedrag per de eerste van de volgende maand omgezet in beleggingen, tegen de dan geldende intrinsieke waarde. Doet u bijvoorbeeld op 10 april een storting? Dan worden de participaties per 1 mei op uw naam gezet. Vanaf dat moment gaat uw belegging renderen.

Beleggen per maand

U kunt al vanaf € 25,- per maand per maand beleggen. Bepaal zelf het vaste bedrag dat u maandelijks, automatisch belegt. Het gevoel van vaste lasten, maar dan wel lasten, die een gezond vermogen opleveren.

Rendement

We beleggen in twee bedrijven met slimme en duurzame energieoplossingen. Met de (mogelijke) winst die deze bedrijven maken groeit het fonds. En daarmee uw belegd vermogen.

Verkopen

Het Energie Transitiefonds heeft een looptijd van 20 jaar, die we nog kunnen verlengen. Mocht u eerder over uw geld willen beschikken, dan kunt u vier keer per jaar uw belegging – of een deel ervan – terugverkopen aan het fonds: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Het fonds koopt uw participaties in tegen de op dat moment geldende intrinsieke waarde.

Om te kunnen voldoen aan de verkoopopdrachten houden we een bedrag aan liquide middelen aan. Overigens: als closed-end fonds zijn we niet verplicht om participaties in te kopen. Heeft het fonds onvoldoende liquide middelen, dan kunt u op dat moment uw participaties niet liquide maken.

Met het Energie Transitiefonds investeren we in groene projecten/bedrijven met heldere doelstellingen en een realistische rendementsverwachting.

Het fonds financiert projecten en ondernemingen die voldoen aan de ESG-normen. Daarnaast hebben zij een sluitende businesscase, een gezonde verhouding tussen bankfinanciering, eigen vermogen en risicodragend kapitaal en betrouwbare mede-aandeelhouders, die gezamenlijk minimaal 51% van het eigen vermogen inbrengen. Het doel? Optimale risicobeperking.

Nu twee innovatieve bedrijven

Via het Energie Transitiefonds beleggen we in Energieconcurrent, houder van 70% van de aandelen van Greenchoice en in Leap24, bouwer van snellaadstations voor groot wegvervoer. Uiteraard breiden we het fonds graag uit met nieuwe, veelbelovende groene energiebedrijven en projecten.

Rendement

Het rendement van het Energie Transitiefonds is uiteraard afhankelijk van de resultaten van de bedrijven waarin we investeren. Gaat het goed met de investeringen dan volgt een positieve koersontwikkeling, gaat het minder goed dan volgt een negatieve koersontwikkeling.

Maatschappelijk rendement

Belegt u in het Energie Transitiefonds dan gaat u niet alleen voor financieel rendement. De maatschappelijke opbrengst is minstens zo evident. U levert met de projecten en ondernemingen die onze fondsen financieren een direct bijdrage aan een duurzamer Nederland .

Risico’s

Het Energie Transitiefonds is opgericht op 1 januari 2019 voor een initiële looptijd van 20 jaar. Deze looptijd kan met instemming van de participanten tot 3 keer toe verlengd worden met een periode van 5 jaar.

Met het Energie Transitiefonds investeren we in duurzame projecten en ondernemingen. Op dit moment gaat het om twee bedrijven. Dat betekent een sterke focus, maar ook dat negatieve resultaten van het ene bedrijf negatief kan uitwerken op het fonds als geheel.

U leest een volledig overzicht van de risico’s in het prospectus. Hieronder lichten we de belangrijkste hiervan toe.

Liquiditeitsrisico

Met het Energie Transitiefonds kopen we desgewenst 4 keer per jaar beleggingen van participanten terug. We zijn het als fonds met een closed-end structuur overigens niet verplicht. Mogelijkerwijs kunt u, als het fonds onvoldoende liquide middelen heeft, uw belegging in het Energie Transitiefonds niet direct beëindigen.

Daarnaast kunt u in het Energie Transitiefonds beperkt uw participaties overdragen, tenzij het schenkingen zijn in de rechte lijn (aan kinderen of kleinkinderen) of als onderdeel van een erfenis. Het is mogelijk dat u aan het fonds verbonden blijft totdat het opgeheven wordt.

Duurzaamheidsrisico

Het risico dat een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied (ook wel ESG-risico’s genoemd), indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.

Kredietrisico

Het risico dat een kredietnemer of deelneming niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, dan wel de verwachtingen niet waarmaakt, waardoor het Fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Binnen het kredietrisico wordt door de beheerder ook het tegenpartijrisico geclassificeerd evenals verschillende operationele risico’s die door de kredietnemer en deelnemingen kunnen worden gelopen zoals bouw- en ontwikkelrisico, prijsrisico, technologierisico en het weersrisico.

Wat kost beleggen bij Meewind?

Bij beleggen komen kosten kijken. Bij Meewind zijn dat de volgende:

Beleggingskosten bij Meewind
Vaste kostenEffect op rendement  bij een belegging van €10.000,-
Fondskosten1,7% per jaar€164,90 (per jaar)
Prestatievergoedingen
Emissiekosteneenmalig 3% over uw inleg€300,- (eenmalig)
Verkoop-/overschrijvingskosten€ 25,- administratiekosten.
Ongeacht het aantal participaties.
€0,- voor het Energie Transitiefonds.
Totaal eerste jaar€464,90 (totaal eerste jaar)

 

Hoe staat ons Energie Transitiefonds ervoor? U leest alle relevante informatie en ontwikkelingen in deze kwartaalupdate!

Investeringen van dit fonds:

project
Project
Leap24
Bij een Leap24-station parkeer je op een ruime laadplaats en prik je je taxi, auto, bus of bakwagen in een laadpaal. “Als chauffeur hoef je niet op een akelige kale plek langs een drukke weg te wachten,” licht Schlichting toe.
project
Project
Greenchoice
Het Energie Transitiefonds investeert in Energie Concurrent, houder van 70 procent van de aandelen van duurzame energieleverancier Greenchoice. Greenchoice maakt duurzaamheid vanzelfsprekend. Voor iedereen, onafhankelijk van portemonnee of locatie, aldus hun missie. Het is met ruim 600.000 klanten de grootste groene energieleverancier van Nederland. Ze versnellen inmiddels 20 jaar de energietransitie in ons land.
project
Project
KiesZon
Het Energie Transitiefonds investeert in Energie Concurrent, houder van 70 procent van de aandelen van duurzame energieleverancier Greenchoice. In 2016 werd Greenchoice eigenaar van KiesZon, die sinds 2009 de solar revolutie in Nederland vormgeeft.

Andere fondsen

Groenfonds Regionaal Duurzaam
3,68%
rendement*
Dit fonds investeert in lokale duurzame energieprojecten met een groenverklaring
Beleg met mogelijk belastingvoordeel
Risicoindicator Groenfonds Regionaal Duurzaam
Fonds Zeewind Bestaande Parken
0,42%
rendement*
Dit fonds investeert in offshore windpark Belwind
Geen participaties beschikbaar: meld u aan voor de Reservelijst
Risicoindicator Fonds Zeewind Bestaande Parken
Fonds Zeewind Nieuwe Parken
11,64%
rendement*
Dit fonds investeert in offshore windpark Nobelwind
Geen participaties beschikbaar: meld u aan voor de Reservelijst
Risicoindicator Fonds Zeewind Nieuwe Parken

* Het historisch rendement: het gemiddelde jaarrendement over de afgelopen 60 maanden.