Kan ik mijn belegging in Energie Transitiefonds tussentijds beëindigen?

Indien de liquiditeit van Energie Transitiefonds het toelaat wil het fonds 4x per jaar de ter verkoop aangeboden participaties terugkopen.

Indien de liquiditeit van het fonds dit op enig verkoopmoment niet toelaat kunnen de ter verkoop aangeboden participaties dan niet ingekocht worden. In dat geval heeft het fonds geen verplichting tot inkoop en kan het voorkomen dat participanten hun belegging in Energie Transitiefonds niet op korte of langere termijn kunnen beëindigen. In het uiterste geval blijven participanten aan het fonds verbonden totdat het fonds geliquideerd wordt.

Het liquiditeitsbeleid, waardoor het aantal momenten waarop het fonds participaties kan inkopen gemaximeerd wordt, staat omschreven in hoofdstuk 13 van het prospectus.

Verkoopopdrachten worden in volgorde van ontvangst in behandeling genomen.

Daarnaast is de overdraagbaarheid van participaties in Energie Transitiefonds beperkt: participaties kunnen niet overgedragen worden aan derden tenzij als schenking in de rechte lijn (aan kinderen of kleinkinderen) of als onderdeel van een erfenis.

Waarmee kunnen we u helpen?
Niet gevonden wat u zocht?

Stuur een e-mail naar info@meewind.nl of gebruik ons online contactformulier.

Adresgegevens

Meewind
Kruisweg 22-24
2011 LC Haarlem


088 633 94 63
ma - vr 09:00 - 17:00

Documenten en formulieren

Bent u op zoek naar een document of formulier?
Kijk dan op de pagina met alle downloads, per fonds weergegeven.

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022
Website Security Test